2009 09 06 Nadzwyczajne Walne Zebranie PFS

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKA FEDERACJA SQUASHA
==========================================================
12:00
Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Komisja PFS
Zgłoszono dwie kandydatury na przewodniczącego Zebrania
Jarek Kopyt i Denis Łopatin
wybrano 45 głosami Denisa Łopatina
Anka Sikorska jest sekretarzem Walnego,
Do komisji skrutacyjnej wybrano Wojtka Karwowskiego i Wojtka Nowisza
Większością głosów uchwalono odtajnienie zebrania
Anka Jurkun zgłosiła wniosek o pozbawienie głosu członków którzy nie opłacili składek za 2009 rok. Po dyskusji wniosek upadł.
Przegłosowano porządek obrad (bez zmian)
Łukasz Nitka przedstawił ze swojego punktu (Prezesa) sprawozdanie Zarządu PFS od Walnego w styczniu 2009.
Ciekawostki – w Krakowie powstanie nowy klub, który będzie organizował kolejne ENCC, czy chodzi o klub Racket, czy o jakiś nowy kolejny (dobry sygnał dla Krakowa).
Pytania z sali.
1. Czy jest prolongowana umowa z XTB? – odp. – nie, umowa z XTB wygasła.
2. Dlaczego nowe przepisy zostały opublikowane w tak mało czytelnej formie?  Odpowiedź: Informacja zostanie poprawiona uwagi dotyczące niechlujnego przygotowania zostały przyjęte.

3. Pytanie o brak informacji na stronie pfs.com.pl o pracy Zarządu PFS.  Odpowiedź: Ponieważ  nastąpił konflikt w ramach Zarządu – Łukasz Nitka zminimalizował swoją działalność w ramach PFS co nastąpiło, ponieważ Zarząd pozbawił go możliwości pobierania wynagrodzenia za jego pracę na rzecz PFS .
4. Sprawa certyfikatów instruktorskich. Odpowiedź: sprawa zostanie wyjaśniona i uzupełniona.
5. Sprawozdania finansowe Prezesa Zarządu – ich brak patrz punkt 3.
6. dyskusja o funkcjonowaniu Prezesa – czy jest społeczne i dlaczego jest taki a nie inny stan funkcjonowania. Mnóstwo głosów ale przede wszystkim wymiana zdań pomiędzy Łukaszem a Denisem i pozostałymi członkami Zebrania.

13:20 Sprawozdanie Maćka Chądzyńskiego
pytania z sali – o niewyjaśniony status osób które w przeszłości przeszły kursy (u P.Lake’a) a go nie zaliczyły.
ożywiona dyskusja na temat zasad dopuszczania osób na odpowiednim poziomie na kursy instruktorskie. Zdaniem Maćka ważne jest  to, że jest sporo chętnych na kurs, adepci bycia instruktorem mają dużo czasu przed sobą by polepszyć swoją technikę. Na kursach zdobywa się wiedze o nausczaniu a do tego nienaganna technika nie jest potrzebna.

13:48 Sprawozdanie Denisa Łopatina – sprawy sędziowskie, w zasadzie na ten temat nie było prawie żadnych watpliwości.

13:58 Sprawozdanie Adama Michańkowa – nieobecnego (przedstawia Denis Łopatin)
Sprawozdanie a w szczególnoci pismo na temat nieobecności i jego powodów wzbudziło wiele emocji. Odbyła się szeoka dyskusja na tematy marketingowe i PR oraz pozostałe, w tym: sprawy ENCC, strona www PFS, przetarg na obsługę PR PFS. Wątpliwości KR wzbudziła w szczególności sprawa wyboru firm na obsługę ENCC i związki tych firm z Adamem co jest częściowo sprzeczne z wytycznymi KR z poczatku kadencji.

14.49 przerwa do 15.00
15.13 Sprawozdanie Komisji Rewizyjne, prowadzi Tomek Banasiak

17:21
Komisja Rewizyjna przedstawiła propozycje zmian w statucie, które wzmocnią z jednej strony Zarząd a z drugiej funkcje kontrolne Komisji Rewizyjnej.

trwa dyskusja…………………  i dyskusja zakończyła się razem z głosowaniami
w wyniku głosowań zaakceptowano następujące rozstrzygnięcia:
1. został odwołany Zarząd PFS – ale nie tak od razu, tylko do dnia powołania nowego Zarządu
2. samo Walne Zebranie zostało przerwane i dalszy ciąg nastąpi za cztery tygodnie w Poznaniu
3. Do tego czasu czekamy na oferty nowego Prezesa, (bo jego przede wszystkim będziemy wybierać) a on będzie razem ze swoim programem prezentował swoich współpracowników.
4. zmieniony został statut (zgodnie z wytycznymi Komisji Rewizyjnej) dzięki czemu nad całością nadal będą czuwać członkowie założyciele (solidarnie głosowali przeciwko usunięciu ich ze statutu).
Wniosek: czekamy na zgłoszenia starych i nowych chętnych do nowego Zarządu.
Na starcie na pewno jest deficyt (finansowy) ale jest też wsparcie Komisji Rewizyjnej i na pewno członków Stowarzyszenia.

pozdr/wk

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:
1) Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Polskiej Federacji Squasha (PFS) Łukasza Nitkę; w przypadku stwierdzenia braku wymaganej ilości członków Stowarzyszenia – zgodnie z §18 ust.8 statutu PFS po upływie 60 minut Walne Zebranie zostanie otwarte w drugim terminie, bez względu na liczbę członków biorących udział w Walnym Zebraniu.
2) Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza i komisji skrutacyjnej.
3) Przedstawienie przez przewodniczącego planowanego porządku obrad. Zgłaszanie zmian do porządku obrad. Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
4) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z prac Zarządu za okres od 1 lutego 2009 roku. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z prac Zarządu.
5) Przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji Stowarzyszenia, w tym statusu realizacji kluczowych zadań z przyjętego w lutym 2009 programu działań PFS dla kadencji 2009-2010.
6) Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności komisji za okres od 1 lutego 2009 roku. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem.
7) Dyskusja i ewentualne zmiany zasad prac organów Stowarzyszenia, obejmująca również Statut i Regulaminy prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8 ) Dyskusja nad priorytetowymi zadaniami stawianymi przed stowarzyszeniem.
9) Wolne wnioski.
10) Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PFS.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  1. “Na kursach zdobywa się wiedze o nausczaniu a do tego nienaganna technika nie jest potrzebna.” Ciekawe czego mają uczyć Ci instruktorzy, skoro techniki nie potrzeba w squashu… Jestem w szoku…

    Comment by Lulek — 2009/09/07 @ 12:06

  2. nie mówili przecież, że technika jest niepotrzebna, tylko że do NAUCZANIA nie jest potrzebna NIENAGANNA technika.

    Comment by Kuba — 2009/09/18 @ 16:46

  3. Tzn. że np. polskiego w szkole może uczyć dzieci nauczycielka , która nie umie języka polskiego (albo umie go bardzo mało)… Ja to tak rozumiem…

    Comment by Lulek — 2009/09/20 @ 00:37

RSS feed komentarzy.

Komentarze są wyłączone.

Strona główna Kontakt
Copyright © 2009 Squashmasters.pl   WordPress  Artykuły (RSS) and Komentarze (RSS).