Squash – Przepisy gry

2006-02-06 11:54:29

Tłumaczenie: Jacek Hibner (www.ehc.pl).
UWAGA: Użycie słowa “powinien” oznacza przymus oraz brak alternatywy. Słowo “musi” oznacza wymagane zachowanie, nie spełnienie którego pociąga za sobą określone konsekwencje. Słowo “może” wskazuje na możliwość wykonania lub zaniechania danej czynności.

1. GRA
Gra singlowa w squasha jest rozgrywana pomiędzy dwoma zawodnikami, z których każdy używa rakiety, za pomocą której uderzają w piłkę. Wymieniony sprzęt powinien spełniać kryteria określone przez Światową Federację Squasha (WSF) (patrz załącznik 5).

2. PUNKTACJA
2.1 Tylko serwujący zdobywa punkty. Serwujący, wygrywając piłkę, zdobywa punkt. Odbierający, wygrywając piłkę, staje się serwującym.
2.2 Mecz wygrywa zawodnik lepszy w trzech lub pięciu setach (best of three or best of five), w zależności od organizatora rozgrywek. Seta wygrywa zawodnik, który pierwszy uzyska dziewięć punktów. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wynik brzmi osiem : osiem. W takim przypadku odbierający powinien zdecydować przed kolejną zagrywką, czy rozgrywanego seta kończy zdobycie dziewiątego (SET one) czy dziesiątego punktu (SET two). W drugim przypadku zawodnik, który zdobędzie dwa kolejne punkty wygrywa seta (brak zasady dwóch punktów przewagi). Odbierający powinien swoją decyzję jasno określić sędziom oraz przeciwnikowi.
Marker (sędzia zapisujący wynik) powinien powtórzyć SET one lub SET two zanim gra potoczy się dalej.
Marker powinien ogłosić “piłka setowa” (game ball) aby poinformować, że serwującemu wystarcza jeden punkt do wygrania rozgrywanego seta lub “piłka meczowa” (match ball) aby poinformować, że serwującemu wystarczy jedna piłka do wygrania meczu.

3. ROZGRZEWKA
3.1 Tuż przed rozpoczęciem meczu obaj zawodnicy powinni mieć możliwość wejścia na kort na czas pięciu minut, w celu przeprowadzenia rozgrzewki.
Po upływie dwóch i pół minuty, sędzia powinien ogłosić half time (połowa czasu) a zawodnicy powinni zmienić strony, chyba ze sami zmienili je wcześniej. Sędzia powinien również poinformować zawodników kiedy okres rozgrzewki dobiega końca wywołując “time” (czas).
3.2 Podczas rozgrzewki obaj zawodnicy powinni mieć równe szanse uderzania piłki. Zawodnik niezasadnie przedłużający odbijanie piłki rozgrzewa się niezgodnie z zasadami fair play. Sędzia powinien zdecydować, czy rozgrzewka jest nie fair i zastosować zasadę 17.
3.3 Każdy z zawodników może rozgrzewać piłkę podczas przerwy.
3.4 Zawodnicy mogą rozgrzać piłkę po każdej przerwie według uznania sędziego.

4. ZAGRYWKA
4.1 Gra rozpoczyna się zagrywką, a pierwszego serwującego losuje się za pomocą kręcenia rakiety. Następnie, serwujący serwuje aż do momentu, kiedy przegra piłkę. Wtedy przeciwnik zostaje serwującym. Ta procedura trwa cały mecz. Na początku drugiego i każdego następnego seta, zwycięzca poprzedniego seta serwuje pierwszy.
4.2 Na początku każdego seta oraz po każdorazowym zdobyciu prawa do serwisu, serwujący powinien wybrać z którego pola będzie serwował, a następnie powinien serwować z obu pól na zmianę, do momentu przegrania piłki. Jednakże, kiedy piłka kończy się letem, serwujący powinien powtórzyć zagrywkę z tego samego pola.
Jeżeli serwujący kieruje się do złego pola serwisowego lub zawodnicy nie są pewni, z którego pola powinna zostać wykonana kolejna zagrywka, marker powinien wskazać właściwe pole. Sędzia decyduje w przypadku, kiedy marker nie jest pewien lub jest w błędzie.
4.3 Aby zaserwować, serwujący powinien wypuścić piłkę z ręki lub z rakiety a następnie w nią uderzyć. Jeżeli po wypuszczeniu piłki zawodnik nie wykona zagrywki, powinien wykonać tę czynność jeszcze raz.
4.4 Zagrywka jest dobra, kiedy wszystkie warunki 4.4.1 – 4.4.5 są spełnione:
4.4.1 w momencie uderzenia piłki serwujący dotyka częścią jednej stopy pola serwisowego, nie dotykając inną jej częścią linii tego pola (część tej stopy może wystawać za tę linię, jeżeli jej nie dotyka);
4.4.2 serwujący, po wyrzuceniu piłki w celu zaserwowania, uderza ją poprawnie za pierwszym bądź kolejnym razem, zanim piłka spadnie na podłogę, dotknie ściany lub dotknie czegokolwiek, co nosi na sobie serwujący;
4.4.3 serwujący uderza piłkę bezpośrednio na ścianę przednią pomiędzy linię serwu i linię autu;
4.4.4 z wyjątkiem sytuacji, w której odbierający uderza piłkę z woleja, pierwsze odbicie piłki na podłodze musi mieć miejsce w części kortu przeciwległej polu serwującego. Piłka nie może dotknąć ani linii krótkich, ani linii połowy kortu;
4.4.5 serwujący nie zagrał piłki w aut;
4.5 Zagrywka, która nie spełnia warunków 4.4.1 – 4.4.5 jest zagrywką niedobrą, a marker powinien wywołać odpowiedni błąd.
Istnieją następujące wywołania (calls):
“foot-fault” – “błąd stóp” dla warunku 4.4.1; “not up” dla warunku 4.4.2; “fault” – “błąd” dla warunku 4.4.3 jeżeli piłka uderza najpierw w ścianę boczną lub przednią na lub pod linią serwu, ale nad tablicą; “down” dla warunku 4.4.3 gdy piłka uderza tablicę lub spada na podłogę zanim dotknie ściany przedniej; “fault” – błąd dla warunku 4.4.4;
“out” – aut dla warunku 4.4.5.
Jeżeli podczas serwisu piłka równocześnie dotknie ściany przedniej i bocznej wywoływany jest fault (faul).
4.6 Serwujący nie może rozpocząć serwowania, dopóki marker nie skończy ogłaszać wyniku. Marker musi podać wynik bez zbędnego opóźnienia. Jeżeli serwujący zacznie serwować przed ogłoszeniem wyniku, sędzia powinien zatrzymać grę i poprosić serwującego o zaczekanie do momentu, w którym marker skończy ogłaszać wynik.

5. ROZGRYWKA
Po dobrej zagrywce, zawodnicy odbijają piłkę na przemian, do momentu, w którym jeden z nich popełnia błąd, piłka wypada z gry, gracz apeluje, marker lub sędzia zatrzymają grę przez wywołanie.

6. DOBRE ODBICIE
Odbicie jest dobre, gdy spełnione są wszystkie warunki 6.1 – 6.3
6.1 Odbijający uderzy poprawnie piłkę zanim ta odbije się od podłogi dwa razy.
6.2 Piłka uderza przednią ścianę ponad tablicą, bezpośrednio lub po odbiciu od ścian(y) bocznych i/lub ściany tylnej bez wcześniejszego dotykania podłogi I jakiejkolwiek części ciała i stroju uderzającego, a także jakiejkolwiek części ciała, stroju i rakiety przeciwnika.
6.3 Piłka nie jest autowa.

7. KONTYNUACJA GRY
Po tym, jak serwujący zaserwuje pierwszy raz, gra powinna być kontynuowana tak długo, jak to jest konieczne. Jednakże,
7.1 w każdym momencie sędzia może przerwać grę z powodu złego oświetlenia lub innych okoliczności będących poza kontrolą grających I sędziów, na tak długo, jak będzie uważał za stosowne. Wynik powinien pozostać bez zmian. Jeżeli inny kort jest wolny, a oryginalny kort pozostaje “niezdolny ” do gry, sędzia może przenieść mecz.
7.2 Przerwa pomiędzy rozgrzewką a pierwszym setem, a także pomiędzy wszystkimi setami powinna trwać 90sekund. Grający mogą opuścić kort podczas tych przerw, muszą być jednak gotowi do gry przed upłynięciem owych 90 sekund.
Za zgodą obu graczy, gra może się rozpocząć przed upływem 90 sekund.
7.3 Jeżeli grający przekona sędziego, iż niezbędna jest zmiana stroju, butów lub sprzętu, grający może opuścić kort aby jak najszybciej dokonać zmiany, ale musi się zmieścić w czasie 90 sekund.
7.4 Kiedy zostaje 15 sekund z dozwolonej 90 sekundowej przerwy, sędzia powinien wywołać 15 sekund (fifteen seconds) aby poinformować graczy, by byli gotowi do wznowienia gry. Po upływie 90 sekund sędzia wywołuje “czas” (time).
Jest sprawą grających, by słyszeć wszystkie wywołania dotyczące czasu.
Jeżeli po wywołaniu “czas” jeden z grających nie jest gotowy do gry, sędzia powinien zastosować zasadę 17.
7.5 Jeżeli gracz jest ranny, chory lub niezdolny do gry, sędzia powinien zastosować zasadę 16.
7.6 Jeżeli sędzia zdecyduje, że zawodnik bezpodstawnie opóźnia grę, powinien zastosować zasadę 17.
7.7 Jeżeli jakiś przedmiot, inny niż rakieta grającego, upadnie na podłogę podczas rozgrywania piłki:
7.7.1 sędzia, w momencie zauważenia upadłego przedmiotu, powinien natychmiast przerwać grę;
7.7.2 gracz, który zauważy przedmiot może przerwać grę i apelować;
7.7.3 jeżeli przedmiot spada z gracza, ten gracz powinien przegrać piłkę, chyba że mocy nabiera zasada 7.7.5 lub wynikiem zdarzenia jest kolizja z przeciwnikiem. W ostatniej sytuacji sędzia powinien ogłosić let, chyba że gracz prosi o let z powodu zderzenia. W takim przypadku sędzia powinien zastosować się do zasady 12;
7.7.4 jeżeli przedmiot spada z innego niż gracz źródła, sędzia powinien ogłosić let, chyba że zastosowanie ma zasada 7.7.5;
7.7.5 jeżeli gracz wykonał już uderzenie wygrywające w momencie upadku przedmiotu na podłogę, powinien wygrać piłkę;
7.7.6 jeżeli przedmiot pozostaje na podłodze niezauważony do końca piłki, jej rezultat jest ważny.
7.8 Jeżeli gracz upuści rakietę, sędzia powinien pozwolić kontynuować rozgrywanie piłki, chyba że występuje przeszkadzanie (zasada 12), piłka dotknęła rakiety (zasada 13.1.1), pojawia się brak koncentracji (distraction) (zasada 13.1.3), lub sędzia stosuje “conduct penalty” (zasada 17).

8. WYGRANIE PIŁKI
Gracz wygrywa piłkę gdy:
8.1 przeciwnik nie zdołał wykonać poprawnego serwisu (zasada 4.4);
8.2 przeciwnik nie zdołał poprawnie zagrać piłki (zasada 6), chyba że sędzia ogłasza let lub przyznaje przeciwnikowi “stroke”;
8.3 piłka dotknęła przeciwnika, jego ubrania lub sprzętu, bez przeszkadzania, w przypadku, kiedy przeciwnik nie jest uderzającym, z wyjątkiem sytuacji określonej w zasadzie 9 lub 10. Jeżeli pojawiło się przeszkadzanie, wtedy zastosowanie mają zapisy zasady 12. W każdym przypadku decyzję powinien podjąć sędzia;
8.4 sędzia przyznał “stroke” graczowi zgodnie z obowiązującymi zasadami.

9. PIŁKA UDERZAJĄCA PRZECIWNIKA I OBRACANIE SIĘ GRACZA NA KORCIE
9.1 Jeżeli gracz uderzający uderzy piłkę, która przed osiągnięciem ściany przedniej uderzy przeciwnika (lub jego ubrania lub sprzętu), gra powinna być wstrzymana. Sędzia, rozpatrując możliwość naruszenia zasady 17, powinien ocenić trajektorie lotu piłki i powinien:
9.1.1 przyznać “stroke” graczowi uderzającemu, jeżeli odbicie byłoby poprawne i piłka uderzyłaby o ścianę frontową bez wcześniejszego uderzenia w żadną inną ścianę, chyba że pojawiłyby się okoliczności opisane w zasadzie 9.1.2 lub 9.1.3;
9.1.2 jeżeli gracz uderzający, przed odbiciem piłki wykonał obrót, przyznać “stroke” przeciwnikowi, chyba że przeciwnik wykonał umyślny ruch w celu zablokowania uderzenia; w takim przypadku sędzia przyznaje “stroke” uderzającemu;
9.1.3 jeżeli odbicie piłki nastąpiło nie w pierwszej próbie, przyznać let, chyba że zastosowanie ma zapis zasady 9.1.2;
9.1.4 przyznać let, jeżeli piłka uderzyła lub uderzyłaby dowolnej innej ściany przed uderzeniem w ścianę przednią a uderzenie byłoby poprawne, chyba że zastosowanie ma zapis zasady 9.1.5;
9.1.5 przyznać “stroke” uderzającemu, jeżeli uzna, że jego uderzenie byłoby wygrywające;
9.1.6 przyznać “stroke” przeciwnikowi, jeżeli uzna, że uderzenie nie byłoby poprawne (np. autowe).
9.2 Jeżeli uderzający obróci się na korcie:
9.2.1 uderzający piłkę może przed jej odbiciem, ze względu na obawę uderzenia przeciwnika piłką, zatrzymać grę i apelować. Sędzia powinien:
9.2.1.1 ogłosić let, jeżeli uzna, że istniało zagrożenie uderzenia przeciwnika piłką, a uderzający był w stanie poprawnie ją uderzyć, chyba że zastosowanie mają zapisy zasady 9.2.3 lub
9.2.1.2 nie pozwolić na let, jeżeli uzna, że uderzający nie był w stanie poprawnie odbić piłki.
9.2.2. Gracz uderzający może, z powodu przeszkadzania, zatrzymać grę i apelować. Sędzia powinien:
9.2.2.1 pozwolić na let, jeżeli uzna, że uderzający nie jest w stanie poprawnie odbić piłki w wyniku przeszkadzania przeciwnika lub
9.2.2.2 przyznać “stroke” uderzającemu, jeżeli uzna, że przeciwnik nie dołożył należytej staranności by uniknąć przeszkadzania lub obracania lub
9.2.2.3 nie pozwolić na let, jeżeli uzna, że uderzający nie mógł wykonać poprawnego uderzenia nawet w przypadku, gdyby przeszkadzanie nie wystąpiło.
9.2.3 Sędzia nie powinien pozwolić na let jeżeli zadecyduje, że obrót został wykonany w celu apelacji, a nie próby wykonania uderzenia.

10. KOLEJNE PRÓBY UDERZENIA PIŁKI
Jeżeli uderzający próbuje odbić piłkę i w nią nie trafia może ponowić próbę.
10.1 Jeżeli, piłka po nie trafieniu jej przez zawodnika dotknie przeciwnika (włączając jego ubiór i sprzęt), sędzia powinien:
10.1.1 pozwolić na let jeżeli uzna, że uderzający miał szansę wykonać poprawne uderzenie, lub
10.1.2 przyznać “stroke” przeciwnikowi jeżeli zdecyduje, że uderzający nie miał szansy na poprawne uderzenie piłki.
10.2 Sędzia powinien ogłosić let, jeżeli którakolwiek kolejna próba odbicia piłki powiodła się, ale w wyniku uderzenia nie osiąga ściany przedniej z powodu uderzenia przeciwnika (lub wszystkiego co nosi).
10.3 Uderzający może, z powodu przeszkadzania w kolejnej próbie odbicia piłki wstrzymać się od uderzenia I apelować. Sędzia powinien:
10.3.1 ogłosić let, jeżeli uderzający nie jest w stanie odbić piłki, a byłoby to możliwe; lub
10.3.2 przyznać “stroke” uderzającemu jeżeli zdecyduje, że przeciwnik nie dołożył wszelkich starań aby umożliwić kolejną próbę odbicia piłki; lub
10.3.3 nie ogłosić letu jeżeli zdecyduje, iż kolejna próba nie powiodła by się.

11. ZGŁASZANIE APELACJI
Przegrywający piłkę może odwołać się od każdej decyzji markera, która wpłynęła na wynik piłki zgodnie z niniejszą zasadą.
Powinien w takim przypadku powiedzieć “apelacja proszę” (appeal please). Gra zostaje przerwana w momencie zgłoszenia. Jeżeli sędzia nie zna powodu apelacji, powinien prosić zawodnika o wyjaśnienie.
Jeżeli sędzia nie zgadza się z argumentami zawodnika i nie zezwala na apelację zgodnie z zasadą 11, decyzja markera pozostaje w mocy. Jeżeli sędzia nie jest pewien, ogłasza let, chyba że zaistnieją okoliczności opisane w zasadach 11.2.1, 11.5 lub 11.6.
Apelacje i interwencje sędziego w szczególnych sytuacjach opisane są poniżej (patrz także zasada 20.4).
11.1 Apelacje przy zagrywce.
11.1.1 Jeżeli marker zgłasza “Foot-fault”, “Fault”, “Not up”, “Down” lub “Out” po zagrywce, serwujący może apelować. Jeżeli sędzia podtrzymuje apelacje, powinien ogłosić let.
11.1.2 Jeżeli po zagrywce marker nie odzywa się (no call), odbierający może apelować albo zaraz po zagrywce lub po zakończeniu wymiany. Jeżeli sędzia jest pewien, że zagrywka była niedobra, powinien nie czekając na apelację zatrzymać grę i przyznać “stroke” odbierającemu. W odpowiedzi na apelację sędzia powinien:
11.1.2.1 Jeżeli jest pewien, że zagrywka była dobra, przyznać “stroke” serwującemu.
11.1.2.2 Jeżeli nie jest pewny poprawności zagrywki, ogłosić let.
11.2 Apelacje podczas wymiany.
11.2.1 Zawodnik może apelować, jeżeli marker wywoła “Not up”, “Down” lub “Out” zaraz po jego uderzeniu. Sędzia, podtrzymując apelację lub nie będąc pewnym jej poprawności powinien:
11.2.1.1 ogłosić let, chyba że zastosowanie mają zapisy zasady 11.2.1.2 lub 11.2.1.3;
11.2.1.2 przyznać “stroke” zawodnikowi, jeżeli marker przeszkodził mu wykonać uderzenie wygrywające;
11.2.1.3 przyznać “stroke” przeciwnikowi, jeżeli marker przeszkodził mu wykonać uderzenie wygrywające;
11.2.2 Jeżeli marker nie wywoła “Not up”, “Down” lub “Out” po zagraniu zawodnika, przeciwnik może apelować natychmiast lub zaraz po zakończeniu wymiany. Jeżeli sędzia jest pewny, że uderzenie nie było dobre powinien, nie czekając na apelację zatrzymać grę i przyznać “stroke” przeciwnikowi. W odpowiedzi na apelację sędzia powinien:
11.2.2.1 jeżeli zdecyduje, że zagranie było dobre, przyznać graczowi “stroke”;
11.2.2.2 przy braku pewności ogłosić let.
11.3 Po wykonaniu zagrywki, żaden z zawodników nie może apelować w sprawie, która miała miejsce przed tą zagrywką, chyba że zastosowanie mają zapisy zasady 14.3.
11.4 Jeżeli przegrywający piłkę apeluje kilka razy w sprawie jednej wymiany, sędzia powinien rozpatrzyć każdą apelację.

12. PRZESZKADZANIE
12.1 Zawodnik, którego obrót ma na celu odebranie piłki ma prawo do swobody zagrania. Przeciwnik musi takie zagranie umożliwić.
12.2 Aby uniknąć przeszkadzania, przeciwnik musi dołożyć wszelkich starań, aby uderzający:
12.2.1 mógł bez przeszkody bezpośrednio dotrzeć do piłki po wykonaniu odpowiedniego ruchu w jej kierunku;
12.2.2 widział czysto odbicie piłki od ściany przedniej;
12.2.3 mógł uderzyć piłkę z odpowiednim zamachem;
12.2.4 mógł bezpośrednio uderzyć piłkę w dowolną część ściany przedniej.
12.3 Jeżeli przeciwnik nie spełni któregoś z wymogów zapisanych w zasadzie 12.2 mamy do czynienia z przeszkadzaniem, nawet jeżeli dokonał wszelkich starań, aby przeszkadzania uniknąć.
12.4 Nadmierny zamach gracza może przeszkadzać przeciwnikowi, jeżeli jest ostatnim elementem obrotu mającego na celu odbicie piłki.
12.5 Zawodnik, który ma do czynienia z przeszkadzaniem ma możliwość kontynuowania gry lub jej zatrzymania i zgłoszenia apelacji sędziemu.
12.5.1 Zawodnik domagający się letu lub “stroke’a” powinien wywołać “let please”.
12.5.2 Apelować może tylko ten zawodnik, który ma właśnie uderzyć piłkę. Musi apelować albo natychmiast po pojawieniu się przeszkadzania lub, jeżeli nie kontynuuje gry z powodu przeszkadzania, bez niepotrzebnego opóźnienia.
12.6 Sędzia powinien zdecydować, czy uznać apelację i powinien ogłosić swoją decyzję wywołaniem “No let”, “Stroke to (nazwisko zawodnika)”, lub “tak let” (yes let)(patrz tablica w załączniku 4.1). Sędzia sam podejmuje wszystkie decyzje, które są ostateczne. Jeżeli sędzia nie jest pewny powodu apelacji może poprosić zawodnika o wyjaśnienie.
12.7 Sędzia nie może ogłosić letu i zawodnik powinien przegrać wymianę jeżeli sędzia uzna, że:
12.7.1 nie wystąpiło przeszkadzanie lub było tak nieznaczne, że widok piłki, możliwość dotarcia do niej oraz swoboda jej zagrania nie zostały zakłócone;
12.7.2 wystąpiło przeszkadzanie, ale zawodnik nie byłby w stanie wykonać poprawnego uderzenia lub nie dołożył wszelkich starań aby dobiec do piłki I ją uderzyć;
12.7.3 zawodnik ominął przeszkodę i kontynuował grę;
12.7.4 zawodnik sprokurował przeszkadzanie kierując się w stronę piłki.
12.8 Sędzia powinien przyznać zawodnikowi “stroke” jeżeli:
12.8.1 przeciwnik nie dołożył wszelkich starań w celu uniknięcia przeszkadzania, a zawodnik mógłby wykonać poprawne uderzenie;
12.8.2 przeciwnik dołożył wszelkich starań aby uniknąć przeszkadzania, ale jego pozycja uniemożliwiła zawodnikowi wykonanie odpowiedniego zamachu, a zawodnik byłby w stanie wykonać poprawne uderzenie;
12.8.3 przeciwnik dołożył wszelkich starań aby uniknąć przeszkadzania a zawodnik byłby w stanie wykonać uderzenie wygrywające;
12.8.4 zawodnik powstrzymał się od uderzenia piłki, która gdyby została uderzona, kierując się bezpośrednio na ścianę przednią uderzyła by przeciwnika; lub po odbiciu od ściany bocznej byłaby piłką wygrywającą (chyba że przepisy o obracaniu lub ponownej próbie uderzenia mają zastosowanie).
12.9 Sędzia powinien ogłosić let jeżeli miało miejsce przeszkadzanie, którego starał się uniknąć przeciwnik, a zawodnik mógł wykonać poprawne uderzenie.
12.10 Sędzia nie powinien przyznać “stroke’a” zawodnikowi, który spowodował przeszkadzanie poprzez nadmierny zamach.
12.11 Sędzia może ogłosić let na podstawie zasady 12.9 lub przyznać “stroke” na podstawie zasady 12.8 bez apelacji, jeżeli wymagane jest zatrzymanie w tym celu gry.
12.12 Sędzia, w przypadku wystąpienia przeszkadzania, może również zastosować zasadę 17. Sędzia powinien przerwać grę, jeżeli nie została wcześniej wstrzymana i zastosować odpowiednią karę jeżeli:
12.12.1 zawodnik dokonał znacznego lub umyślnego kontaktu fizycznego z przeciwnikiem;
12.12.2 zawodnik zagroził przeciwnikowi znacznym zamachem.

13. LET
Sędzia może w przypadkach innych od opisanych w pozostałych zasadach ogłosić let. Zawodnik powinien wystąpić o let wywołując “let please”. Sędzia, jeżeli nie zna powodu prośby, może prosić zawodnika o wyjaśnienie.
13.1 Sędzia może ogłosić let jeżeli:
13.1.1 piłka w czasie gry dotknie jakiegoś przedmiotu leżącego na podłodze (patrz zasada 15.3);
13.1.2 uderzający powstrzymuje się od uderzenia piłki o dowolną, również tylną ścianę, w uzasadnionej obawie przed uderzeniem przeciwnika;
13.1.3 stwierdzi, że dowolne zdarzenie na lub poza kortem przeszkodziło któremuś z graczy. Zawodnik apelujący na podstawie takiego zjawiska musi to uczynić natychmiast po jego wystąpieniu. Pomimo tego, sędzia może przyznać “stroke” temu zawodnikowi jeżeli uzna, że mógł on wykonać uderzenia wygrywające, a zjawisko owo mu w tym przeszkodziło.
13.1.4 stwierdzi, że zmiana warunków gry na korcie wpłynęła na wynik wymiany.
13.2 Sędzia powinien ogłosić let jeżeli:
13.2.1 odbierający nie jest gotowy do odbioru zagrywki i nie próbuje jej odebrać;
13.2.2 piłka pęka podczas gry;
13.2.3 nie jest w stanie ustosunkować się do apelacji;
13.2.4 zawodnik wykonał poprawne uderzenie, ale piłka zostaje zablokowana w dowolnej części grającej kortu co uniemożliwia jej odbicie się od podłogi więcej niż jeden raz, lub piłka po pierwszym odbiciu się od podłogi wypada poza kort.
13.3 Jeżeli zawodnik prosi o let na podstawie zasady 13.1.1 – 13.1.4, sędzia powinien ogłosić let tylko wtedy, kiedy zawodnik mógłby wykonać poprawne uderzenie. O let nie może prosić zawodnik, który już uderzył piłkę.
13.4 Jeżeli zawodnik uderzający spróbował wykonać uderzenie ale nie trafił w piłkę, sędzia może nadal ogłosić let na podstawie zasad 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4 oraz 13.2.2.
13.5 Wymogi, jakie muszą spełnić zawodnicy proszący o let na podstawie zasady 13 są następujące:
13.5.1 zawodnik apeluje do sędziego o let na podstawie zasady 13.1.2 (tylko uderzający), 13.1.3, 13.2.1 (tylko odbierający)i 13.2.3;
13.5.2 apelacja zawodnika a także interwencja sędziego bez czekania na apelację ma zastosowanie do zasad 13.1.1, 13.1.4, 13.2.2 13.2.4.

14. PIŁKA
14.1 W każdym momencie, kiedy piłka nie jest w grze, zarówno zawodnik jak i sędzia mogą sprawdzić piłkę. Sędzia może wymienić piłkę za obustronną zgodą zawodników lub na prośbę jednego z nich.
14.2 Jeżeli piłka pęknie podczas gry sędzia, po sprawdzeniu że jest pęknięta, powinien ją wymienić na nową.
14.3 Jeżeli piłka pęknie podczas gry i nikt tego nie zauważy podczas wymiany, sędzia powinien ogłosić let, jeżeli serwujący poprosi o let przed kolejną zagrywką lub jeżeli odbierający poprosi o let przed przystąpieniem do odbioru tego serwisu.
14.3.1 Jeżeli odbierający przed odebraniem zagrywki poprosi o let sędzia powinien zdecydować, czy piłka pękła podczas zagrywki, i w takim przypadku ogłosić let dla tej wymiany, czy pękła podczas poprzedniej wymiany, i ogłosić let dla wymiany poprzedniej.
14.4 Postanowienia zasady 14.3 nie mają zastosowania podczas ostatniej wymiany meczu. W takim przypadku zawodnik musi prosić o let natychmiast po jej zakończeniu.
14.5 Jeżeli zawodnik przerywa wymianę żeby prosić o let z powodu pękniętej piłki, a okaże się że piłka nie jest pęknięta, zawodnik ten powinien przegrać wymianę.
14.6 Piłka powinna cały czas pozostawać na korcie, chyba że sędzia zgodzi się na jej opuszczenie.
14.7 Jeżeli sędzia wymieni piłkę lub jeżeli zawodnicy wznawiają grę po dłuższej przerwie, sędzia powinien pozwolić na rozgrzanie piłki. Gra w takim przypadku powinna być wznowiona po komendzie sędziego lub za obustronną zgodą zawodników.

15. OBOWIĄZKI ZAWODNIKÓW
15.1 Zawodnicy muszą przestrzegać obowiązujących zasad gry i pozostawać w zgodzie z jej naturą. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do pogorszenia wizerunku dyscypliny i wprowadzenia w życie zasady 17.
15.2 Zawodnicy muszą być gotowi do rozpoczęcia gry w chwili ogłoszenia początku meczu.
15.3 Zawodnikom nie wolno kłaść na korcie żadnych przedmiotów, części garderoby lub sprzętu.
15.4 Zawodnikom nie wolno opuszczać kortu podczas gry bez zgody sędziego pod rygorem zastosowania zasady 17.
15.5 Zawodnikom nie wolno występować o zmianę sędziego lub markera.
15.6 Zawodnik nie może umyślnie rozpraszać przeciwnika pod rygorem zastosowania zasady 17.
15.7 Zawodnicy powinni poprzedzić apelację wywołując ” let please” lub “appeal please” zgodnie z okolicznościami. Wskazanie palca, ruch rakiety, inne gesty, podniesione powieki lub inny ruch oka nie są ogólnie przyjętymi metodami oznajmiania apelacji.
15.8 Zawodnicy muszą stosować się do dodatkowych zasad rywalizacji (np. wymogi turnieju co do stroju) oraz do tych wszystkich zamieszczonych w tym dokumencie.

16. KRWAWIENIE, CHOROBA, KONTUZJA LUB NIEZDOLNOŚĆ DO GRY
16.1 Krwawienie: Sędzia powinien przerwać grę jeżeli jeden z zawodników widocznie krwawi, ma otwartą ranę lub zakrwawione ubranie. Przed pozwoleniem na wznowienie gry sędzia powinien dopilnować, aby krwawienie było powstrzymane, rana opatrzona a zakrwawione ubranie zmienione w możliwie czasie nie kolidującym z terminarzem rozgrywek.
Jeżeli krwawienie zostało spowodowane świadomie przez przeciwnika, sędzia powinien natychmiast przyznać mecz zawodnikowi pokrzywdzonemu.
16.1.1 ponowne krwawienie: jeżeli krwawienie wystąpi po raz kolejny, a czas przyznany na zatamowanie upłynął, sędzia nie powinien zezwalać na kolejną przerwę, chyba że zawodnik krwawiący jest w stanie dokończyć seta i wykorzystać przerwę na zatamowanie krwawienia.
Jeżeli opatrunek tamujący krwawienie spadnie lub zostanie w czasie meczu usunięty odsłaniając tym samym ranę, sędzia może to potraktować jako ponowne krwawienie, chyba że wszelkie oznaki tego krwawienia ustąpiły.
16.2 Choroba lub niezdolność do gry: Zawodnik który poczuł się źle lub jest niezdolny do dalszej gry (nie dotyczy to krwawienia) ma następujące możliwości:
16.2.1 wznowić grę bez opóźnienia;
16.2.2 poddać seta i wykorzystać 90 sekundową przerwę, lub
16.2.3 poddać mecz.
Przejawy zmęczenia, rzekomej choroby lub nieprzekonująca sędziego niezdolność do gry lub powtórne dolegliwości oraz wcześniej doznane kontuzje powinny być traktowane zapisami zasady 16.2. Dotyczy to również skurczy, nudności, astmy itp. Sędzia powinien poinformować zawodników o swojej decyzji i obowiązujących zasadach.
16.3 Kontuzja:
16.3.1 Jeżeli zawodnik zgłosi kontuzję, sędzia musi być pewien, iż takowa wystąpiła i określić jej kategorię, informując graczy o decyzji i obowiązujących zasadach. Zawodnikowi może być przyznany czas na jej wyeliminowanie tylko natychmiast po jej wystąpieniu.
Są następujące kategorie kontuzji:
16.3.1.1 self-inflicted – wywołana przez samego pokrzywdzonego, bez udziału przeciwnika;,
16.3.1.2 contributed – jeżeli przeciwnik nieświadomie przyczynił się lub spowodował kontuzję. Nie dotyczy to sytuacji, w której zawodnik jest crowding przez przeciwnika.
16.3.1.3 opponent-inflicted – spowodowana przez przeciwnika, jeżeli przeciwnik świadomie spowodował kontuzję.
16.3.2 Jeżeli podczas kontuzji wystąpi krwawienie, stosuje się zasadę 16.1 do momentu, kiedy krwawienie ustąpi. Potem stosuje się zasadę 16.3.3.
16.3.3 Jeżeli nie ma krwawienia powinno się stosować następujące zasady:
16.3.3.1 dla kontuzji opisanej w 16.3.1.1 sędzia powinien zezwolić na trzyminutową przerwę. Powinien wywołać “time” po upływie tego czasu, i wcześniejszym ostrzeżeniu “15 seconds”. Jeżeli zawodnik poszkodowany nie zdoła wyleczyć kontuzji w tym czasie, sędzia powinien poprosić zawodnika o poddanie seta, wykorzystanie 90 sekund między setami i wznowienie gry lub poddanie meczu. Jeżeli kontuzjowany zawodnik nie zjawi się na korcie po wywołaniu “time”, sędzia powinien przyznać mecz przeciwnikowi.
16.3.3.2 dla kontuzji opisanej w 16.3.1.2 sędzia powinien przyznać czas 60 minut na wyleczenie kontuzji, jeżeli pozwala na to harmonogram rozgrywek. Sędzia powinien ogłosić “czas” po upływie każdej takiej przerwy. Kontuzjowany zawodnik musi po upływie danego czasu wznowić grę lub poddać mecz. Jeżeli wznawia grę, wynik zapisany po ostatniej wymianie pozostaje bez zmian.
16.3.3.3 dla kontuzji opisanej w 16.3.1.3 sędzia powinien zastosować zasadę 17 a jeżeli kontuzjowany zawodnik potrzebuje przerwy aby dojść do siebie, sędzia powinien przyznać mu mecz.
16.4 Jeżeli kontuzjowany zawodnik, po przyznaniu czasu chce wznowić grę przed jego upływem, sędzia powinien przyznać odpowiedni czas przeciwnikowi na przygotowanie się do wznowienia gry.
16.5 Jeżeli zawodnik zgłasza kontuzję, a sędzia nie jest przekonany co do jej zaistnienia, powinien poprosić zawodnika o kontynuowanie gry; lub poddanie seta i wykorzystanie 90 sekundowej przerwy, wznowienie gry lub poddanie meczu.
16.6 Przy poddaniu seta, zawodnik zachowuje punkty w nim zdobyte, a po przerwie powinien wznowić grę lub poddać mecz.

17. ZACHOWANIE NA KORCIE
17.1 Jeżeli sędzia uzna, zę zachowanie zawodnika jest przeszkadzające, obraźliwe lub zagrażające przeciwnikowi, sędziemu lub widzom lub może zniszczyć dobry wizerunek gry, sędzia powinien tego zawodnika ukarać.
17.2 Ataki, z jakimi sędzia może mieć do czynienia to nieprzyzwoite lub obraźliwe słowa lub gesty, kłótni9a z markerem bądź sędzią, nadużywanie rakiety, piłki lub kortu oraz “coaching” (konsultacje z trenerem) podczas seta. Inne nadużycia opisane są w zasadach 12.12.1 , 12.4, 3.2, 7.4, 16.3.1.3, 7.6).
17.3 Sędzia powinien zastosować jedną z wymienionych kar:
Ostrzeżenie (Conduct Warning).
“stroke” dla przeciwnika (Conduct Stroke).
Set przyznany przeciwnikowi (Conduct Game).
Mecz przyznany przeciwnikowi (Conduct Match).
17.3.1 Jeżeli sędzia przerywa grę aby przyznać conduct warning powinien również ogłosić let.
17.3.2 Jeżeli podczas wymiany ma miejsce zdarzenie upoważniające do przyznania Conduct Stroke, sędzia powinien przerwać grę i przyznać “stroke”, który staje się wynikiem wymiany.
17.3.3 Jeżeli sędzia przyznaje Conduct Stroke w wyniku zdarzenia, które miało miejsce pomiędzy wymianami, wynik zakończonej wymiany pozostaje aktualny a Conduct Stroke jest dodatkowym punktem, nie wpływając jednak na pole następnej zagrywki.
17.3.4 Jeżeli sędzia przyznaje Conduct Game, należy zakończyć rozgrywanie bieżącego seta lub przyznać seta następnego, jeżeli w danej chwili żaden nie jest rozgrywany. W ostatnim przypadku nie przysługuje zawodnikom przerwa między setami. Ukaranemu zawodnikowi zapisuje się wszystkie punkty zdobyte w poddanym secie. The offending player shall retain any points already scored in the game awarded.

18. SĘDZIA
18.1 Mecz kontroluje zwykle sędzia przy współpracy markera. Sędzia może przejąć obowiązki markera, ale Światowa Federacja Squash’a sugeruje, aby funkcji tych nie łączyć.
18.2 Najlepszą pozycją dla sędziego I markera jest środek ściany tylnej, jak najbliżej kortu, ponad linią autu I najlepiej z miejscem siedzącym.

19. OBOWIĄZKI MARKERA
19.1 Marker powinien informować o przebiegu gry i o wyniku, podając wynik serwującego na pierwszym miejscu. Powinien wywoływać błędne zagrywki i uderzenia używając zwrotów “Fault”, “Foot-fault”, “Not up”, “Down”, “Out”, “Hand-out” and “Stop” (patrz załącznik 3.1) i powinien powtarzać decyzje sędziego.
19.2 Po zakończeniu wymiany powinien ogłosić wynik bez opóźnienia, lub zaraz po decyzji sędziego dotyczącej apelacji.
19.3 Po wywołaniu markera, wymiana powinna być zatrzymana.
19.4 Jeżeli marker nie widział piłki lub nie jest pewny czy była dobra, nie powinien przerywać gry.
19.5 Jeżeli gra zatrzyma się bez wywołania markera, jeżeli nie jest pewny rezultatu wymiany, powinien zapytać zawodników a sędzia powinien podjąć odpowiednią decyzję. Jeżeli także nie jest pewny, ogłasza let.
19.6 Marker powinien notować aktualny wynik i poprawną stronę zagrywki.

20. OBOWIĄZKI SĘDZIEGO
20.1 Sędzia powinien rozstrzygać wszelkie apelacje, decydować, kiedy wymagają tego przepisy, a także rozstrzygać apelacje dotyczące wywołań markera. Decyzje sędziego są ostateczne.
Sędzia powinien ogłaszać swoje decyzje zawodnikom na korcie i robić to dostatecznie głośno by było je słychać na korcie i wśród publiczności.
20.2 Sędzia powinien reagować:
20.2.1 kiedy jeden z zawodników apeluje, również wtedy, kiedy apelacja dotyczy specyfikacji;
20.2.2 w celu zapewnienia stosowania odpowiednich zasad;
20.2.3 kiedy zachowanie jakiegoś widza, organizatora lub trenera wpływa niekorzystnie na grę lub jest niekulturalne. Sędzia powinien zatrzymać grę dopóki zachowanie to nie zakończy się, a w razie potrzeby, sędzia powinien niepoprawnie zachowującą się osobę wyprosić z sali.
20.3 Sędzia nie powinien poprawiać wyniku wywołanego przez markera, chyba że stwierdzi, iż marker wywołał wynik niepoprawnie. W takim przypadku sędzia powinien poprawić wywołanie markera a marker powinien powtórzyć poprawny wynik.
20.4 Sędzia nie powinien poprawiać wywołań markera dotyczących gry, chyba że stwierdzi, iż marker popełnił błąd przerywając grę lub jej nie zatrzymując. W takim wypadku sędzia powinien zareagować natychmiast.
20.5 Sędzia powinien stosować wszystkie zasady, mając na względzie czas.
20.6 Sędzia powinien notować aktualny wynik i poprawną stronę zagrywki.
20.7 Sędzia odpowiada za panujące na korcie warunki gry.
20.8 Sędzia może przyznać mecz zawodnikowi, którego przeciwnik nie stawił się na korcie, nie jest gotów do gry w ciągu 10 minut od ogłoszenia początku spotkania.

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

RSS feed komentarzy.

Komentarze są wyłączone.

Strona główna Kontakt
Copyright © 2009 Squashmasters.pl   WordPress  Artykuły (RSS) and Komentarze (RSS).