ASB POLISH SQUASH TOUR 2010/2011

INFO RANKING REGULAMIN TURNIEJE PARTNERZY


Regulamin Cyklu Turniejów

ASB Squash Tour 2010/211

1. ASB Polish Squash Tour jest cyklem turniejów rozgrywanych systemem pucharowym.
2. Sponsorem tytularnym cyklu (nazywanym dalej ) APST jest firma ASB Squash-Courts www.squashcourt.pl
3. Cykl składa się z zawodów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego – nazywanego Galą ASB.
4. Turnieje będą rozgrywane na obiektach ASB. Turniej finałowy zaplanowany jest w Katowicach w klubie Squash Town. Szczegółowe terminy będą podawane po uzgodnieniach z właścicielami obiektów.
5. W Turniejach Eliminacyjnych bierze udział dowolna liczba zawodników. Turniej Główny każdorazowo rozgrywany jest jako turniej Pucharowy. W przypadku większej liczby chętnych na turniej niż miejsc rozgrywane są eliminacje.

6. GALA ASB
A. GALA rozgrywana jako turniej dla 32 zawodników. Udział w GALI ASB mają zagwarantowany zwycięzcy turniejów eliminacyjnych oraz (w przypadku, gdy zwycięzcy się powtarzają) zawodnicy sklasyfikowani na kolejnych miejscach listy rankingowej cyklu. O dodatkowe dwa miejsca w GALI chętni mogą powalczyć w turnieju eliminacyjnym, który odbędzie się dzień przed finałową GALĄ. Gala będzie rozgrywana jako turniej 3-dniowy. 1 dzień eliminacje do 32, 2 dzień eliminacje do 16 + turniej Pocieszenia, 3 dzień – Finały.

7. Rozstawienie przed poszczególnymi turniejami dokonywane jest na podstawie aktualnej listy rankingowej PFS  lub (w przypadku, gdy turniej jest turniejem PFS C lub poza cyklem PFS) na podstawie ASB Polish Squash Tour.

8. Losowania turniejów odbywać się będą w dniu, w którym rozgrywane są Turnieje. Wyjątek stanowi GALA, gdzie losowanie odbędzie się dzień wcześniej po rozegraniu dodatkowych eliminacji.

9. Do klasyfikacji końcowej ASB Polish Squash Tour zaliczane są 4 najwyżej punktowane turnieje każdego uczestnika cyklu.

10. Zasady obliczania miejsca w klasyfikacji APST
A. Po każdym turnieju zawodnikom (którzy wzięli udział w co najmniej jednym meczu) przyznawane są punkty uzależnione od:
a) zajętego miejsca,
b) liczby startujących zawodników,
B. W przypadku równej sumy punktów o kolejności zadecyduje:
a) suma łączna punktów (z wszystkich rozegranych turniejów);
b) ilość wygranych meczy we wszystkich turniejach;
C. Algorytm liczenia.
Punkty za miejsce w jednym turnieju są przyznawane w sposób następujący:
punkty za dane miejsce = punkty z tabeli + liczba zawodników biorących udział w danym turnieju
Tabela punktów rankingowych za poszczególne miejsca:

1 m. – 400 p.
2 m. – 360 p.
3 m. – 330 p.
4 m. – 310 p.
5 m. – 296 p.
6 m. – 285 p.
7 m. – 276 p.
8 m. – 265 p.
9 m. – 257 p.
10 m. – 250 p.
11 m. – 242 p.
12 m. – 235 p.
13 m. – 227 p.
14 m. – 220 p.
15 m. – 212 p.
16 m. – 205 p.
17 m. – 197 p.
18 m. – 190 p.
19 m. – 182 p.
20 m. – 175 p.
21 m. – 167 p.
22 m. – 160 p.
23 m. – 152 p.
24 m. – 145 p.
25 m. – 137 p.
26 m. – 130 p.
27 m. – 122 p.
28 m. – 115 p.
29 m. – 107 p.
30 m. – 100 p.
31 m. – 92 p.
32 m. – 85 p.
33 m. – 77 p.
34 m. – 70 p.
35 m. – 62 p.
36 m. – 55 p.
37 m. – 47 p.
38 m. – 40 p.
39 m. – 32 p.
40 m. – 25 p.
41 m. – 22 p.
42 m. – 20 p.
43 m. – 18 p.
44 m. – 16 p.
45 m. – 14 p.
46 m. – 12 p.
47 m. – 10 p.
48 m. – 9 p.
49 m. – 8 p.
50 m. – 7 p.
51 m. – 6 p.
52 m. – 5 p.
53 m. – 4 p.
54 m. – 3 p.
55 m. – 2 p.
56 i dalsze miejsca – 1 p.

11. Powstałe w trakcie turnieju kwestie sporne rozstrzyga komisja sportowa w składzie: Waldemar Kobus i Wojtek Kosow.
12. Lista rankingowa uaktualniana jest w trybie ciągłym.
13. Informacje o przebiegu APST są dostępne na stronach www.squashcourt.pl i www.squashmasters.pl
14. Wszystkie spotkania TG rozgrywane są w systemie do 11 punktów PAR. Podczas turniejów obowiązują reguły Światowej Organizacji Squasha..
15. Spotkania rozgrywane są piłkami DUNLOP PRO.
16. Warunkiem przystąpienia zawodnika do APST jest prawidłowe zgłoszenie oraz złożenie oświadczenia o aktualnym stanie zdrowia oraz akceptacji Regulaminu Turniejowego.
17. Wysokość wpisowego będzie ustalana każdorazowo przez organizatora turnieju. W przypadku, gdy turnieje będą zaliczane do cyklu turniejów PFS zawodnicy dopłacają każdorazowo 10 zł na rzecz PFS.
18. Wpisowe wpłaca się każdorazowo przed Turniejem na konto organizatora.
19. Dla zwycięzcy GALI Finałowej przewidziano nagrodę rzeczową – jaką będzie Samochód Osobowy ufundowany przez Sponsora Cyklu Turniejów. Uwaga: zwycięzca może zrezygnować odbioru nagrody rzeczowej na rzecz nagrody pieniężnej w kwocie odpowiadającej 50% wartości nagrody. Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród powyżej 700 zł opłaca laureat/organizator.
20. Podsumowanie cyklu ASB Polish Squash Tour oraz wręczenie nagrody głównej samochodu osobowego odbędzie się w klubie SQUASH TOWN w Katowicach podczas turnieju finałowego. Fundatorem nagrody głównej jest Wojciech Kosow – Wyłączny Przedstawiciel ASB Horst Babinsky GmbH w Polsce.
22. Nadzór nad całością sprawuje Wojciech Kosow

Pełne wyniki interaktywne by serwis turniejowe.info

(c) wk

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

RSS feed komentarzy.

Komentarze są wyłączone.

Strona główna Kontakt
Copyright © 2009 Squashmasters.pl   WordPress  Artykuły (RSS) and Komentarze (RSS).