PIERWSZA LIGA powered by INWEST MAGIK

2008-12-31 10:03:04

PIERWSZA LIGA SQUASHA powered by INVEST MAGIK

WYNIKI XIII  [XXIV] EDYCJI  (ŚRODA, 26 marca 2008)
GRUPA A.

1. [11/1] G.LEŚNIAŃSKI
1. [8/4] A.KOWALIK
1. [7/5] Z.KARPIŃSKI
1. [6/6] K.PIEŃKOWSKI
1. [4/8] J.GROCHOWINA
1. [3/9] J.GLINA           SPADEK
1. [3/9] J.SZYSZAK         SPADEK
GRUPA B.
1. [10/2] B.GUTKOWSKI      AWANS
2. [8/4] W.KOBUS           AWANS

3. [7/5] M.STANIK
4. [6/6] J.RODAK
5. [6/6]
A.ŁUKASIEWICZ

6. [5/7] M.STAWOWCZYK      SPADEK
7. [0/12] M.ZIÓLCZYK      SPADEK
NIEKLASYFIKOWANY W.MUSZYŃSKI
GRUPA C.
1. [10/2] W.KARWOWSKI      AWANS
2. [7/5] K.KOPICZYŃSKI    AWANS
3. [7/5] H.MARKOWSKI
4. [6/6]
B.KNEDLER
5. [6/6] J.KOWALEWSKI
6. [3/9] M.BIEŃKO          SPADEK
7. [2/10]
K.WRONIECKI      SPADEK
GRUPA D.
1. [9/3] W.DERDA           AWANS
2. [8/4] P.PUCHALSKI       AWANS
3. [7/5]
J.DOMAŃSKI (+31)  ?? *
4. [7/5] K.MATOWSKI (+29)  ?? *
5. [7/5] K.ZALUSKI  (+28)  ?? *
6. [4/8] B.SALA            ?? *
7. [0/12]
I.MATCZAK        ?? *

WYNIKI XII [XXIII] EDYCJI  (ŚRODA, 19 marca 2008)
GRUPA A.
1. [9/3] J.GLINA
2. [8/4] K.PIEŃKOWSKI
3. [7/5] G.MULTAN
4. [7/5] Z.KARPIŃSKI
5. [5/7]
Ł.PAŹDZIOREK
6. [4/8] B.GUTKOWSKI     SPADEK
7. [2/10] M.STANIK        SPADEK
GRUPA B.
1. [10/2] A.KOWALIK       AWANS
2. [8/4]  J.GROCHOWINA    AWANS
3. [7/5]  W.MUSZYŃSKI
4. [6/6]  J.CZERWIENIEC
5. [5/7]  M.STAWOWCZYK     
6. [3/9]
K.KOPICZYŃSKI   SPADEK
7. [3/9]  W.KARWOWSKI     SPADEK
GRUPA C.
1. [10/0] A.ŁUKASIEWICZ   AWANS
2. [8/2]  M.ZIÓLCZYK    AWANS
3. [6/4]
J.KOWALEWSKI
4. [4/6] B.KNEDLER

5. [1/9]  R.BURZYŃSKI     SPADEK
6. [1/9]
A.FUS           SPADEK
nieklasyfikowany K.WRONIECKI
GRUPA D.
1. [10/2] H.MARKOWSKI     AWANS
2. [9/3]  M.BIEŃKO AWANS
3. [9/3]  P.JARNOT
4. [7/5]
M.SAWICKI       PRZERWA KONSERWACYJNA
5. [5/7] P.GĄTAREK       PRZERWA KONSERWACYJNA
6. [1/11] W.KNEDLER       PRZERWA KONSERWACYJNA
7. [1/11] A.JEŻEWSKI      PRZERWA KONSERWACYJNA

WYNIKI  XI  [XXII] EDYCJI  (ŚRODA, 12 marca 2008)
GRUPA A.
1. [10/1] K.PIEŃKOWSKI    [4/5]
2. [8/4] Z.KARPIŃSKI     [4/5]
3. [8/4] G.MULTAN        [3/4]
4. [5/6] J.GLINA         [S/S]
5. [4/8] Ł.PAŹDZIOREK    [3/5]
6. [4/8]
A.KOWALIK       [4/5]
7. [3/9] W.MUSZYŃSKI     [G/G]

GRUPA B.
1. [8/3] M.STANIK       [3/5]
2. [8/3] B.GUTKOWSKI      [3/5]
3. [7/4] J.CZERWIENIEC   [4/5]
4. [7/5] K.KOPICZYŃSKI    [0/4]
5. [3/9] A.ŁUKASIEWICZ     [G/G]
6. [9/1] J.KOWALEWSKI      [G/G]
GRUPA C.
1. [9/1] W.KARWOWSKI        [G/G]
2. [7/3] M.STAWOWCZYK       [3/5]
3. [5/5] B.KNEDLER          [1/3]

4. [5/5] M.ZIÓLCZYK         [G/G]
5. [4/6] H.MARKOWSKI        [1/4]
6. [0/10] M.SAWICKI         [2/4]
NIEKLASYFIKOWANY R.ZYCH
GRUPA D.
1. [12/0] A.FUS          [1/5]
2. [8/4] P.PUCHALSKI     [0/0] 
3. [8/4] R.BURZYŃSKI     [G/G]
4. [6/6] K.MATOWSKI      [0/3]
5. [5/7]
J.DOMAŃSKI      [G/G]

6. [4/8] P.JARNOT        [4/5]
7. [0/12]
P.JAKUBOWSKI   [0/0]

WYNIKI  X  [XXI] EDYCJI  (ŚRODA, 5 marca 2008)
GRUPA A.  start 19:00

1. [11/1] K.PIEŃKOWSKI
2. [7/5] J.GLINA
3. [7/5] A.KOWALIK
4. [6/6] Z.KARPIŃSKI
5. [6/6]
G.MULTAN
6. [4/8] J.GROCHOWINA SPADEK
7. [1/11]
B.GUTKOWSKI
SPADEK
GRUPA B.  start 19:00
1. [8/5] J.SZYSZAK
2. [11/2] Ł.PAŹDZIOREK AWANS
3. [6/4] W.MUSZYŃSKI
AWANS
4. [5/7] W.KOBUS
5. [6/8] M.STAWOWCZYK SPADEK
6. [2/12] W.KARWOWSKI SPADEK
NIEKLASYFIKOWANY M.STANIK
GRUPA C.
1. [10/2] J.CZERWIENIEC AWANS
2. [9/3] K.KOPICZYŃSKI  AWANS
3. [6/6] M.GUTKOWSKI
4. [6/6] K.WRONIECKI
5. [5/7] B.KNEDLER

6. [3/9] A.FUS          SPADEK

7. [3/9] K.MATOWSKI SPADEK
GRUPA D.
1. [11/1] H.MARKOWSKI   AWANS
2. [8/4] M.SAWICKI      AWANS
3. [7/5] P.GĄTAREK
4. [6/6] J.DOMAŃSKI   PRZERWA KONSERWACYJNA
5. [5/7] A.JEŻEWSKI   PRZERWA KONSERWACYJNA
6. [4/8]
W. KNEDLER PRZERWA KONSERWACYJNA
7. [1/11] I.MATCZAK
PRZERWA KONSERWACYJNA

WYNIKI  IX  [XX] EDYCJI  (ŚRODA, 27 lutego 2008)
GRUPA A.

1. [7/3] K.PIEŃKOWSKI    [0/4]
2. [6/4] J.GLINA         [0/4]
3. [6/4] A.KOWALIK       [0/4]
4. [5/5]
G.MULTAN        [0/4]

5. [4/6] M.STAWOWCZYK    [3/5] SPADEK
6. [2/8] W.KARWOWSKI     [g/g] SPADEK
NIEKLASYFIKOWANY W.MUSZYŃSKI
GRUPA B.
1. [12/0] Z.KARPIŃSKI    [1/4]  AWANS
2. [8/4]  J.SZYSZAK      [G/G]
3. [7/3]  B.GUTKOWSKI    [0/4]  AWANS
4. [5/7] M.ZIÓLCZYK     [1/4]
5. [4/8]
J.RODAK        [1/4]
6. [4/8]  J.CZERWIENIEC  [ x2] SPADEK
7. [2/10] M.GUTKOWSKI    [1/4] SPADEK
NIEKLASYFIKOWANY
A.ŁUKASIEWICZ [4/5]
GRUPA C.
1. [11/1] Ł.PAŹDZIOREK    [g/g]  AWANS
2. [9/3]  R.ZYCH          [g/g] AWANS
3. [6/6] K.KOPICZYŃSKI   [1/4]
4. [6/6]  K.WRONIECKI     [1/4]
5. [5/7]  J.STARZYK       [1/4]
6. [3/9]
H.MARKOWSKI     [2/4]
SPADEK
7. [2/10] P.CISKI        [1/2]
SPADEK
GRUPA D.
1. [10/2]  B.KNEDLER      [2/3] AWANS
2. [9/3] K.MATOWSKI     [1/3]  AWANS
3. [8/4]  M.SAWICKI      [3/4]
4. [8/4]  R.BURZYŃSKI    [1/1] PRZERWA KONSERWACYJNA
5. [3/9]
P.JARNOT       [g/g]  PRZERWA KONSERWACYJNA
6. [2/10]  W.KNEDLER      [2/3] PRZERWA KONSERWACYJNA
7. [2/10]
B.SALA         [1/4]  PRZERWA KONSERWACYJNA

WYNIKI  VIII  [XIX] EDYCJI  (ŚRODA, 20 lutego 2008)
GRUPA A.
1. [8/2] M.KARWOWSKI     [G/G]
2. [7/3] K.PIEŃKOWSKI    [2/4]
3. [5/5] J.GLINA         [2/4]
4. [4/6] A.KOWALIK       [2/4]
5. [4/6] Z.KARPIŃSKI     [3/4]
6. [2/8] B.GUTKOWSKI     [2/4]
NIEKLASYFIKOWANY G.MULTAN
GRUPA B.
1. [9/3] W.MUSZYŃSKI     [3/4] -> B/C
2. [9/3] M.STAWOWCZYK    [5/5]
3. [8/4] W.KARWOWSKI     [0/1]
4. [6/6] A.ŁUKASIEWICZ   [5/5] ZA K.KOPICZYŃSKI   [2/4]
5. [4/8] J.RODAK         [2/4]
6. [3/9] J.KOWALEWSKI    [1/3] bez 27.02
7. [3/9] A.FUS           [3/5]

GRUPA C.
1. [8/2] M.ZIÓLCZYK        [2/4]
2. [6/4] R.ZYCH            [1/1]
3. [6/4] M.GUTKOWSKI       [2/4]

4. [6/4] H.MARKOWSKI       [3/4]
5. [3/7] B.SALA            [2/4]
6. [2/8]
P.JARNOT          [0/?]
NIEKLASYFIKOWANY J.STARZYK         [2/4]
GRUPA D.
1. [11/1] K.WRONIECKI    [2/4]
2. [7/5] P.CISKI        [2/2]
3. [6/6] R.BURZYŃSKI
4. [6/6]
K.MATOWSKI     [2/3]

5. [6/6] M.SAWICKI      [4/4]
6. [6/6] J.DOMAŃSKI

7. [0/12] I.MATCZAK      [2/2]
NIEKLASYFIKOWANY P.GĄTAREK      [
x 1?] -> C/D
NIEKLASYFIKOWANY W.DERDA        [1/3]

WYNIKI  VII [XVIII] EDYCJI  (ŚRODA, 13 lutego 2008)
GRUPA A.
1. [7/3] G.MULTAN         [3/4]
2. [6/4] W.KOBUS          [xxx]
3. [6/4] A.KOWALIK        [3/4]
4. [5/5] K.PIEŃKOWSKI     [3/4]
5. [3/7] SZYSZAK          [1/1]

6. [3/7] W.KARWOWSKI      [0/1]
GRUPA B.
1. [10/2] Z.KARPIŃSK     [4/4]
2. [9/3] J.GLINA        [3/4]
3. [6/6] B.GUTKOWSKI     [3/4]
4. [5/7] K.KOPICZYŃSKI   [3/4]
5. [5/7] J.CZERWIENIEC   [ x2] bez 20
6. [4/8] M.ZIÓLCZYK      [3/4]
7. [3/9] M.GUTKOWSKI     [3/4]
GRUPA C.
1. [8/2] J.RODAK          [3/4]
2. [8/2] J.KOWALEWSKI     [2/3] bez 27.02
3. [5/5] A.FUS            [4/5]
4. [4/6] J.STARZYK        [3/4]
5. [4/6] W.DERDA          [2/3]
6. [1/9] K.WRONIECKI      [3/4]
GRUPA D.
1. [4/0;8/3] P.JARNOT     [1/?]
2. [2/2;7/4] B.SALA       [3/4]
3. [3/1;5/6] R.BURZYŃSKI  [1/1]
4. [1/3;4/8] K.MATOWSKI   [2/3]
5. [0/4;3/8] P.GLINA      [1/1]


WYNIKI  VI [XVII EDYCJI  (ŚRODA, 6 lutego 2008)
GRUPA A.
1. [8/2] K.PIEŃKOWSKI
2. [7/3 +3] A.KOWALIK
3. [7/3] M.LIBERSKI
4. [5/5] G.MULTAN
5. [3/7] J.GLINA SPADEK
6. [0/10] M.ZIÓLCZYK SPADEK
GRUPA B.
1. [11/1] W.KOBUS AWANS
2. [7/5] M.STAWOWCZYK AWANS
3. [6/6 +7] W.KARWOWSKI
4. [6/6] W.MUSZYŃSKI
5. [5/7] M.GUTKOWSKI
6. [4/8] J.RODAK SPADEK
7. [3/9] J.KOWALEWSKI SPADEK
GRUPA C.
1. [11/1] B.GUTKOWSKI AWANS
2. [9/3] K.KOPICZYŃSKI AWANS
3. [6/6] H.MARKOWSKI
4. [5/7] J.MAJ
5. [5/7] A.FUS
6. [4/8] B.KNEDLER SPADEK
7. [2/10] P.JARNOT SPADEK

GRUPA D.
1. [10/2] P.GĄTAREK AWANS
2. [9/3] K.WRONIECKI AWANS
3. [7/5] J.STARZYK
4. [7/5] B.SALA PRZERWA KONSERWACYJNA?
5. [6/6] A.JEŻEWSKI PRZERWA KONSERWACYJNA?
6. [4/8]
W.KNEDLER PRZERWA KONSERWACYJNA
7. [0/12] P.JAKUBOWSKI
PRZERWA KONSERWACYJNA

WYNIKI  V  [XVI] EDYCJI  (ŚRODA, 30 stycznia 2008)
GRUPA A.

1. [9/1] A.KOWALIK
2. [6/4] J.GROCHOWINA
3. [6/4]
K.PIEŃKOWSKI
4. [5/5] M.LIBERSKI
5. [3/7] W.KOBUS  SPADEK
6. [1/9] M.GUTKOWSKI SPADEK
GRUPA B.

1. [9/3] M.ZIÓLCZYK AWANS
2. [9/3] M.STANIK AWANS
3. [8/4] J.GLINA ???
4. [5/7] W.KARWOWSKI
5. [4/8]
J.CZERWIENIEC

6. [4/8] K.KOPICZYŃSKI   SPADEK
7. [3/9] A.ŁUKASIEWICZ SPADEK
GRUPA C.
1. [9/3]  J.RODAK AWANS
2. [9/3] J.KOWALEWSKI AWANS
3. [7/5] W.DERDA ???
4. [7/5] A.FUS
5. [5/7]  H.MARKOWSKI   ???
6. [3/9]
J.STARZYK  SPADEK
7. [2/10] B.SALA  SPADEK
GRUPA D.
1. [11/1] B.KNEDLER AWANS
2. [10/2] P.JARNOT  AWANS
3. [6/6] P.GĄTAREK  ???
4. [6/6] K.MATOWSKI ???  PRZERWA KONSERWACYJNA ???
5. [6/6] K.WRONIECKI  ???  PRZERWA KONSERWACYJNA ???
6. [2/10] W.KNEDLER  PRZERWA KONSERWACYJNA

7. [1/11] P.JAKUBOWSKI PRZERWA KONSERWACYJNA

WYNIKI  IV  [XV] EDYCJI  (ŚRODA, 23 stycznia 2008)
GRUPA A.

1. [10/2] Z.KARPIŃSKI
2. [9/3] K.PIEŃKOWSKI
3. [7/5] M.LIBERSKI
4. [7/5] J.GROCHOWINA
5. [6/6] A.KOWALIK
6. [2/10] M.STANIK SPADEK
7. [1/11] W.KARWOWSKI SPADEK
GRUPA B.

1. [9/3] G.MULTAN  AWANS
2. [7/5] B.GUTKOWSKI
3. [7/5] W.KOBUS  AWANS
4. [6/6] W.MUSZYŃSKI  AWANS?
5. [5/7] A.ŁUKASIEWICZ
6. [5/7] J.RODAK  SPADEK
7. [3/9] W.DERDA SPADEK
GRUPA C.
1. [10/2] K.KOPICZYŃSKI  AWANS
2. [10/2] J.GLINA AWANS
3. [7/5] J.CZERWIENIEC AWANS?
4. [5/7] M.ZIÓLCZYK
5. [4/8] A.FUS
6. [4/8] B.KNEDLER  SPADEK
7. [2/10] K.WRONIECKI  SPADEK
GRUPA D.
1. [10/4] J.STARZYK  AWANS
1. [10/4] H.MARKOWSKI   AWANS
3. [8/6] B.SALA  AWANS?

4. [7/7] P.GĄTAREK
5. [6/8] W.KNEDLER SPADEK ?
6. [6/8] A.JEŻEWSKI
SPADEK
7. [5/9] M.SAWICKI   SPADEK
8. [4/10] M.WZOREK   SPADEK


WYNIKI  III  [XIV] EDYCJI  (ŚRODA, 16 stycznia 2008)
GRUPA A.  start

1. [10/2] Z.KARPIŃSKI
2. [9/3] M.LIBERSKI
3. [9/3]
K.PIEŃKOWSKI
4. [7/5] A.KOWALIK
5. [4/8] M.STANIK
6. [3/9]
G.MULTAN SPADEK
7. [0/12] W.KOBUS SPADEK
GRUPA B.  start

1. [10/2] J.GROCHOWINA AWANS
2. [8/4] W.KARWOWSKI AWANS
3. [8/4] J.RODAK
4. [6/6] W.MUSZYŃSKI
5. [4/8] M.GUTKOWSKI
6. [4/8] J.GLINA SPADEK
7. [2/9] M.ZIÓLCZYK SPADEK
nieklasyfikowany J.CZERWIENIEC  SPADEK
GRUPA C.  start
1. [10/2] A.ŁUKASIEWICZ AWANS
2. [9/3] W.DERDA AWANS
3. [9/3]
R.ZYCH
4. [7/5] B.KNEDLER
5. [4/8]
A.FUS
6. [3/9] P.GĄTAREK  SPADEK

7. [0/12] J.STARZYK  SPADEK
ELIMINACJE – GRUPA D.
1. [13/1] K.KOPICZYŃSKI AWANS
2. [9/5] K.WRONIECKI AWANS

3. [8/6] P.JARNOT
4. [8/6] M.SAWICKI SPADEK
5. [7/7] P.CISKI SPADEK
6. [5/9] M.WZOREK SPADEK
7. [4/10] W.KNEDLER SPADEK

8. [2/12] P.JAKUBOWSKI SPADEK

WYNIKI II [XIII] EDYCJI  (ŚRODA 9 stycznia 2008)
GRUPA A.  [sety]

1. [9/3] K.PIEŃKOWSKI (5)
2. [8/4] Z. KARPIŃSKI (5)
3. [8/4] M.STAWOWCZYK (5)
4. [6/6] A.KOWALIK (4)
5. [5/7] G.MULTAN (4)

6. [5/7] J.GLINA (5) SPADEK
7. [3/9] J.GROCHOWINA
(5) SPADEK
GRUPA B.  [sety]
1. [11/1] M.LIBERSKI (4)  AWANS
2. [8/4] W.KOBUS  (5)  AWANS
3. [8/4] T.BANASIAK (1) ZA W.MUSZYŃSKI (5)
4. [7/5] M.STANIK (4)
5. [3/9] M.ZIÓLCZYK  (4) SPADEK?
6. [3/9] A. ŁUKASIEWICZ (5)
SPADEK

7. [2/10] J.RODAK (5) SPADEK
GRUPA C.   [sety]
awansuje 2 zawodników, spada dwóch zawodników
1.  ] 12 / 0 ] W.KARWOWSKI (2)  AWANS
2.  ] 8 / 4 ] R.ZYCH (5) AWANS
3.  ] 8 / 4 ] M.GUTKOWSKI  (5)
4.  ] 6 / 6 ] W.DERDA (5)
5.  ] 5 / 7 ] K.WRONIECKI (5)  SPADEK?
6.  ] 2 / 10 ] P.JARNOT (5)  SPADEK
7.  ] 1 / 11 ] K.MATOWSKI (5)  SPADEK
GRUPA D.   [sety] awansuje 2 zawodników, spada (pauzuje 1 kolejkę) – 4
lub 3 ostatnich zawodników
1.  [ 14 / 0 ] A.FUS (1) AWANS
2.  [ 10 / 4 ] W.KNEDLER (5)  AWANS
3.  [ 9 / 5 ] J.STARZYK (4)
4.  [ 8 / 6 ] P.CISKI (1)
5.  [ 6 / 8 ] B.KNEDLER (5)  SPADEK?
6.  [ 5 / 9 ] A.JEŻEWSKI (5)  SPADEK
7.  [ 4 / 10 ] B.SALA (5)  SPADEK
8.  [ 0 / 14 ] I.MATCZAK (5)  SPADEK

WYNIKI I  ] XII ] EDYCJI  (ŚRODA 2 stycznia 2008)
GRUPA A.   [sety]
1.  [ 7 / 3 ] Z. KARPIŃSKI
2.  [ 7 / 3 ] J. GROCHOWINA
3.  [ 6 / 4 ] K. PIEŃKOWSKI
4.  [ 4 / 6 ] J. GLINA
4.  [ 5 / 5 ] W. MUSZYŃSKI  SPADEK ??
6.  [ 1 / 9 ] A. ŁUKASIEWICZ SPADEK
A.KOWALIK  nieklasyfikowany
GRUPA B.   [sety]
1.  [ 8 / 2 ] G.MULTAN  AWANS
2.  [ 8 / 2 ] M.STAWOWCZYK AWANS
3.  [ 5 / 5 ] W.KOBUS
4.  [ 5 / 5 ] J.CZERWIENIEC
5.  [ 3 / 7 ] W.KARWOWSKI  SPADEK
6.  [ 1 / 9 ] M.GUTKOWSKI  SPADEK
GRUPA C.   [sety]
1.  [ 12 / 0 ] M.STANIK AWANS
2.  [ 9 / 3 ] J.RODAK AWANS
3.  [ 8 / 4 ] R.ZYCH
4.  [ 6 / 6 ] W.DERDA
5.  [ 4 / 8 ] P.JARNOT SPADEK
6.  [ 2 / 10 ] B.KNEDLER  SPADEK
7.  [ 1 / 11 ] B.SALA  SPADEK
GRUPA D.   [sety]
1.  [ 10 / 2 ] K.WRONIECKI AWANS
2.  [ 9 / 3 ] K.MATOWSKI AWANS
3.  [ 8 / 4 ] P.GĄTAREK AWANS
4.  [ 8 / 4 ] A.BRODA (gościnnie)
5.  [ 4 / 8 ] W.KNEDLER
6.  [ 3 / 9 ] A.JEŻEWSKI  SPADEK ?
7.  [ 0 / 12 ] I.MATCZAK  SPADEK ?

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

RSS feed komentarzy.

Komentarze są wyłączone.

Strona główna Kontakt
Copyright © 2009 Squashmasters.pl   WordPress  Artykuły (RSS) and Komentarze (RSS).