Zasady Sportowe IMP 2011


STRONA STARTOWA REGULAMIN TURNIEJU LISTY STARTOWE WYNIKI ONLINE ZASADY PFS PARTNERZY HISTORIA


Regulamin Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2010/2011

§6 Zasady rozgrywania IMP
1.
Turniej odbywa się w ramach oficjalnego cyklu turniejów pod Patronatem PFS. PFS ma prawo wskazać oficjalną nazwę tego cyklu (związaną np. z Partnerem Strategicznym Federacji) oraz określić zasady ekspozycji logotypu Partnera i PFS na materiałach promocyjnych Turnieju.
2. Turniej trwa trzy dni i może odbywać się na obiektach oddających do dyspozycji Organizatora turnieju przynajmniej 6 kortów na cały czas trwania turnieju.
3. Do Turnieju kategorii IMP mogą zgłosić się, a następnie wystartować tylko Zawodnicy narodowości polskiej.
4. Organizator Turnieju zobowiązany jest przeprowadzić odrębne turnieje męski, damski oraz juniorskie w podkategoriach wiekowych.
5. Turniej męski OPEN rozgrywany jest systemem pucharowym z grą o każde miejsce w drabince 64 zawodników bez eliminacji z listą rezerwową. W turnieju mogą być przyznane dwie dzikie karty, jedna przez PFS, druga przez organizatora. O kwalifikacji do udziału w turnieju decyduje wyłącznie ranking PFS, a nie kolejność zgłoszeń.
6. Turniej damski OPEN rozgrywany jest systemem pucharowym z grą o każde miejsce w drabince 32 zawodników bez eliminacji z listą rezerwową. W turnieju mogą być przyznane dwie dzikie karty, jedna przez PFS, druga przez organizatora. O kwalifikacji do udziału w turnieju decyduje wyłącznie ranking PFS, a nie kolejność zgłoszeń.
7. Turniej juniorski rozgrywany jest systemem pucharowym z grą o każde miejsce, bez eliminacji z listą rezerwową. O kwalifikacji do udziału w turnieju decyduje wyłącznie ranking PFS, a nie kolejność zgłoszeń. Organizator Turnieju jest zobowiązany określić zasady rozgrywania Turnieju juniorskiego.
8. Turniej męski, damski oraz juniorskie rozstawiane są zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu, wyłącznie wg Aktualnego Rankingu PFS w momencie losowania.
9. Zgłoszenia Zawodników (w tym tych z listy rezerwowej) są przyjmowane tylko pod warunkiem dokonania w terminie Opłaty Wpisowej. W przypadku nie zakwalifikowania Zawodnika z listy rezerwowej do turnieju opłata będzie zwrócona na konto, z którego została przesłana lub na inne wskazane przez Zawodnika.
10. Zawodnicy zgłaszając się na turniej podejmują zobowiązanie rozegrania wszystkich swoich, zaplanowanych przez Organizatora turnieju meczy.
11. W przypadku rezygnacji Zawodnika z danej gry, wszystkie jego następne mecze poddawane są walkowerami. Jeżeli Zawodnik rezygnujący z gry powiadomi (poprzez wpis w Protokole Turnieju) o tym fakcie Organizatora turnieju, zostanie sklasyfikowany na ostatnim miejscu danej drabinki. Jeżeli zawodnik rezygnujący z gry NIE powiadomi Organizatora turnieju o tym fakcie, nie zostanie sklasyfikowany w turnieju, nie otrzyma punktów rankingowych PFS
12. W przypadku planowego nierozgrywania meczy (np. rundy w turnieju pocieszenia) wszyscy Zawodnicy danej drabinki zajmują razem pierwsze miejsce, o które byłaby walka w tej drabince rozgrywek.
13. W przypadku zgłoszenia się, rozlosowania, a następnie nie rozegrania żadnego meczu Zawodnik nie ma prawa do zwrotu Opłaty Wpisowej i nie zostaje sklasyfikowany w danym turnieju. Jeśli Zawodnik nie powiadomi Dyrektora Turnieju o ważnym powodzie swojej nieobecności Zarząd PFS w oparciu o Protokół turnieju ma prawo podjąć decyzję o 1 miesięcznej dyskwalifikacji Zawodnika.
14. PFS ma prawo do wyeksponowania reklam Partnerów PFS. Zamontowaniem i demontażem materiałów reklamowych Partnerów PFS zajmuje się Organizator turnieju.
15. Organizator zobowiązany jest zapewnić:
15.1. Puchary i medale dla danego turnieju dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdym turnieju,
15.2. Dyplomy turniejowe dla minimum 8 zawodniczek, 8 juniorów (sugerowane dla wszystkich) i 8 zawodników(c) m2000

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

RSS feed komentarzy.

Komentarze są wyłączone.

Strona główna Kontakt
Copyright © 2009 Squashmasters.pl   WordPress  Artykuły (RSS) and Komentarze (RSS).